Skip to content

Student Blog criteria!

Criteria for assessment of your English blog (i.e. How I grade this):

 • Content

What you write must be relevant to the topic, the task you have been given or the question you are meant to reflect on. Quality of ideas, creativity and level of critical thinking are important assessment criteria.

The comments you post on the blogs of others also play a part in assessment.

 • Quantity

To what degree have you written the prescribed number of blog entries? Have you written enough constructive comments on the blogs of your classmates?

 • Deadlines

All posts must be written within the set deadlines. You are allowed to improve your posts after you have written them, but they must be written on schedule.

 • Integration of links, other texts, pictures

To what degree is your blog an “intertext”? The competence aims requires you to be able to produce “sammensatte tekster” in digital media. You can insert pictures, video, links, etc. in your blog to fulfill this criterion.

 • Use of sources

To what degree have you credited the sources in your blog? Remember that citing your sources can only improve your blog – never weaken it. Remember that sources (for pictures, quotations, video) helps you creating a “sammensatt tekst”.

 • Language

Blogging is not a formal genre, and you are not required to write very formal English, but it still needs to be correct in terms of spelling and grammar. Also, offensive language does not communicate well to others. This means that contractions are fine (I’ve, you’re, won’t), and you can use structures you find in spoken English. This, however, is not acceptable:

“any1 how the hell do i rmv this crap”

Profanities (foul language), no capital letters, abbreviations of words, missing punctuation: these things will detract from your grade.

This is acceptable: “Can anyone tell me how I remove this?”

Relevant competence aims: see below. The ones directly relevant to your blog is in bold type.

Kompetansemål etter Vg1 – studieforberedende utdanningsprogram

 

1.       Språklæring

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • utnytte og vurdere ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære seg engelsk
 • beskrive og vurdere effekten av ulike språklige uttrykksmåter
 • vurdere og kommentere egen framgang i arbeidet med å lære engelsk
 • bruke et bredt utvalg digitale og andre hjelpemidler, inkludert ettspråklige ordbøker, på en selvstendig måte

 

2.       Kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • forstå og bruke et bredt generelt ordforråd og et faglig ordforråd knyttet til eget utdanningsprogram
 • forstå muntlige og skriftlige framstillinger om allmenne emner og om faglige emner knyttet til eget utdanningsprogram
 • uttrykke seg skriftlig og muntlig på en nyansert og presis måte, med flyt og sammenheng
 • velge og bruke egnede lese- og lyttestrategier til å finne informasjon i muntlige og skriftlige tekster
 • velge og bruke egnede skrive- og tale strategier tilpasset formål, situasjon og sjanger
 • ta initiativ til å begynne, avslutte og holde en samtale i gang
 • lese tekster i ulike sjangere og med ulike formål
 • skrive formelle og uformelle tekster med god struktur og sammenheng om personlige og samfunnsmessige temaer
 • lese og skrive fagtekster med tilknytning til eget utdanningsprogram
 • velge og bruke innhold fra ulike kilder på en selvstendig, kritisk og ansvarlig måte
 • bruke teknisk og matematisk informasjon i kommunikasjon
 • produsere sammensatte tekster i digitale medier
 • velge et fordypningsemne innenfor eget utdanningsprogram og presentere dette

 

3.       Kultur, samfunn og litteratur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • drøfte sosiale og kulturelle forhold, samfunnsforhold og verdier i flere engelskspråklige land
 • presentere og diskutere internasjonale nyheter og aktuelle hendelser
 • gjøre rede for bruken av engelsk som et internasjonalt verdensspråk
 • drøfte engelskspråklige tekster fra et utvalg av sjangrene dikt, novelle, roman, film og skuespill fra ulike deler av verden og tidsepoker
 • drøfte litteratur av og om urfolk i den engelskspråklige verden
Advertisements
Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: